Laadpalen voor VME'S

Laadpaal voor VME's - aanbod

In de snel evoluerende wereld van elektrische voertuigen, heeft de introductie van elektrisch rijden een onmiskenbare opmars doorgemaakt. Hiermee groeit ook de behoefte aan elektrische laadinfrastructuur, vooral in appartementsgebouwen. In deze context, willen we u graag informeren over de cruciale overwegingen die hierbij komen kijken.

Laadpaal

Laadinfrastructuur is een langetermijn beslissing!

De overstap naar elektrische voertuigen resulteert vaak in de wens van meerdere mede-eigenaars in een gebouw om laadpalen te installeren. Het implementeren van dergelijke laadinfrastructuur vereist doorgaans aangepaste bekabeling door de gemeenschappelijke delen en mogelijk extra elektriciteitsmeters. Aangezien de hoofdaansluiting tussen de straat en het gebouw beperkte capaciteit heeft, kunnen deze technische en financiële gevolgen hebben. Om deze reden is het raadzaam om gezamenlijk te kiezen voor een collectief laadsysteem met een centrale server die de belasting verdeelt tussen verschillende laadpalen.

Het is van essentieel belang om dit onderwerp te bespreken tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) en een langetermijnvisie te hanteren.

Kan elke individuele mede-eigenaar zomaar een laadpaal installeren op zijn privéparkeerplaats(en)?

Nee, dit mag niet zomaar gebeuren. Het recht om infrastructuur zoals een laadpaal te plaatsen, vereist specifieke procedures, zoals hieronder beschreven.


Formaliteiten voor individuele laadpaalinstallatie

Een individuele mede-eigenaar moet de syndicus minstens twee maanden voorafgaand aan de geplande werkzaamheden schriftelijk op de hoogte stellen via aangetekende brief, waarbij een gedetailleerde beschrijving en rechtvaardiging van de werkzaamheden worden verstrekt. De syndicus informeert vervolgens de andere mede-eigenaars.

Als er geen reactie of bezwaar binnen deze termijn van twee maanden volgt, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De VME kan er ook voor kiezen om de werkzaamheden zelf binnen zes maanden na de melding van de individuele mede-eigenaar uit te voeren.


Redenen voor weigering van een individuele laadpaal

Mede-eigenaars die bezwaar maken tegen een individueel project kunnen zich beroepen op drie wettelijke vermoedens van rechtmatig belang:

- Er is al infrastructuur aanwezig in de gemeenschappelijke delen (inclusief lopende of toekomstige initiatieven voor collectieve installaties).

- De werkzaamheden veroorzaken aanzienlijke schade aan het uitzicht van het gebouw, de gemeenschappelijke delen, het gebruik ervan of de hygiëne en veiligheid ervan.

- De werkzaamheden bieden geen optimalisatie en verhogen mogelijk zelfs de financiële lasten voor andere mede-eigenaars (bijv. tariefverhoging door overschrijding van netcapaciteit).


Besluitvorming voor collectieve laadinfrastructuur

Beslissingen met betrekking tot het plaatsen van een gemeenschappelijke server voor sturing, het trekken van extra bekabeling en het installeren van extra elektriciteitsmeters moeten worden genomen tijdens een (speciale) algemene vergadering met een meerderheid van minstens tweederde.

Indien de VME kabels en infrastructuur moet aanleggen door privékavels, kan dezelfde tweederde meerderheid worden gehandhaafd indien er een technische of economische rechtvaardiging is.


Anticiperen op toekomstige collectieve laadinfrastructuur zonder meerderheid

De VME kan in het reglement van mede-eigendom (RIO) opnemen dat individuele mede-eigenaars alleen laadpalen mogen plaatsen met een open source systeem om latere integratie in een collectief laadsysteem mogelijk te maken. Deze beslissing moet worden genomen tijdens een (speciale) algemene vergadering met een meerderheid van minstens 50+1.


Brandveiligheid, verzekeringen en fiscale voordelen

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid met betrekking tot brandveiligheid en verzekeringen met betrekking tot elektrische voertuigen en laadpalen in garages. Er wordt momenteel een wetsvoorstel onderzocht op dit gebied.

Wat betreft fiscale voordelen, kunnen mede-eigenaars die individueel of gezamenlijk investeren, afhankelijk van de voorwaarden, tot en met 31 augustus 2024 een deel van hun investering terugvorderen via een belastingvermindering. Deze vermindering varieert van 45% tot 15% van de uitgaven, met een maximum van €1.750 per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor bidirectionele laadstations, die het mogelijk maken om de stroom van de autobatterij ook thuis te gebruiken, bedraagt de maximale belastingvermindering €8.000 per laadstation en per belastingplichtige.


Laadpalen voor bedrijven

Hulp nodig bij uw Car Policy?

Het opstellen van een aangepaste car policy is uitdagend voor HR-professionals die te maken hebben met de nieuwste wetgeving rondom laadinfra bij werknemers thuis. De complexiteit neemt toe door het gebruik van laadpassen zowel binnen als buiten België en het gebruik van deze passen bij snelladers.

Laadpalen voor werknemers

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x