Geen zoekresultaten gevonden.

Wat is vehicle-to-grid?

Vehicle-to-grid (V2G) is een technologie die het mogelijk maakt om elektrische voertuigen (EV's) niet alleen energie te laten verbruiken, maar ook om overtollige energie terug te sturen naar het elektriciteitsnet wanneer ze niet in gebruik zijn. V2G-systemen maken bidirectionele energiestroom mogelijk tussen de batterij van het voertuig en het elektriciteitsnet, waardoor eigenaren van EV's geld kunnen verdienen met de overtollige energie die hun voertuig genereert.

Met V2G-systemen kunnen elektrische voertuigen fungeren als gedistribueerde energieopslagsystemen, waarbij hun batterijen tijdens piekperiodes in de vraag, zoals hete zomerse namiddagen wanneer het gebruik van airconditioning hoog is, een bron van energie bieden. V2G-technologie maakt het ook mogelijk dat EV-eigenaren de batterij van hun voertuig als back-up stroombron kunnen gebruiken tijdens stroomuitval of andere noodsituaties.

V2G-systemen hebben het potentieel om veel voordelen te bieden, waaronder het vergroten van de betrouwbaarheid van het net, het verminderen van de behoefte aan extra netinfrastructuur en het verlagen van de totale kosten van elektriciteit voor consumenten. V2G-technologie staat nog in de beginfase van ontwikkeling, maar veel automakers en nutsbedrijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om het toegankelijker en praktischer te maken voor dagelijks gebruik.

Hoe kan je betalen aan een openbare laadpaal of aan een snellader?

Over het algemeen zijn er meerdere manieren om te betalen voor het opladen aan een laadpaal, waaronder:

1. Laadpas of app: Veel laadpaalexploitanten bieden hun eigen laadpas of app aan waarmee je kunt betalen voor het opladen. Je koppelt deze laadpas of app aan je bankrekeningnnummer en gebruikt deze om te betalen.

2. Creditcard: Sommige laadpalen accepteren betalingen met creditcard. Je voert je creditcardgegevens in bij de laadpaal en wordt vervolgens in rekening gebracht voor het opladen.

3. Sms-betaling: Bij sommige laadpalen is betaling per SMS mogelijk. Je stuurt een bericht met het laadpaalnummers en het aantal kWh dat je wilt opladen en ontvangt vervolgens een bevestiging en factuur per SMS.

4. Betaling via QR-codes: Aan alle laadpalen die wij plaatsen, is het mogelijk om te betalen via een QR-code (direct payment). Zo kan je altijd laden, ook al heb je geen laadpas of creditcard ter beschikking.

5. Geen betaling: Er zijn ook laadpalen die gratis zijn, bijvoorbeeld bij supermarkten of parkeergarages. Let wel op eventuele parkeerkosten. 

Wat is een RFID-reader bij een laadpaal?

Een RFID-reader bij een laadpaal is een apparaat dat gebruikmaakt van RFID-technologie om de identiteit van een gebruiker te verifiëren voordat hij of zij toegang krijgt tot de laadsessie. 

Om de laadsessie te starten, houdt de gebruiker een RFID-kaart (laadpas) of -sleutelhanger (laadtag) voor de sensor, die de informatie op de kaart leest en verifieert met de beveiligingsgegevens in het systeem. Als de informatie overeenkomt, wordt de laadsessie gestart en kan de gebruiker zijn of haar voertuig opladen. 

Dit type beveiliging helpt bij het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot de laadpaal en zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de laadsessies en de bijbehorende kosten.

Wat is een charge point operator (CPO) en wat doet die?

Een Charge Point Operator (CPO) is een bedrijf dat laadpalen voor elektrische voertuigen exploiteert en onderhoudt. Het doel van een CPO is ervoor te zorgen dat het laden van elektrische voertuigen gemakkelijk, betrouwbaar en veilig is voor gebruikers, en dat de voordelen van elektrisch rijden voor meer mensen toegankelijk worden gemaakt.

Wat is het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is een nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit die in 2023 in Belgie wordt geïntroduceerd. Het huidige tarief is gebaseerd op het verbruik van elektriciteit in kilowattuur (kWh). Het capaciteitstarief houdt daarentegen rekening met de maximale elektriciteitsbehoefte van een huishouden.

Bij het capaciteitstarief betaalt een huishouden een vast bedrag voor de hoeveelheid elektriciteit die het kan afnemen. Dit bedrag wordt bepaald door de elektrische laadcapaciteit van het huis en de grootte van de zekering. Huishoudens met een hogere capaciteit betalen meer dan huishoudens met een lagere capaciteit. Het gaat er dus om hoeveel elektriciteit er tegelijkertijd maximaal wordt afgenomen, in plaats van hoeveel er op jaarbasis wordt verbruikt.

Het idee achter het capaciteitstarief is om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten en huishoudens te stimuleren om efficiënter met hun energieverbruik om te gaan. Hierdoor ontstaat er meer ruimte op het net en kan het netwerk beter gebruikmaken van duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

In de praktijk betekent dit dat huishoudens moeten nadenken over het verminderen van hun piekbelasting. Dit is bijvoorbeeld het geval als meerdere apparaten tegelijkertijd aanstaan, zoals tijdens het koken met een inductiekookplaat en het gebruik van andere elektrische apparatuur. Op dat moment wordt er relatief veel elektriciteit gevraagd en kan de capaciteitsgrens worden overschreden. Hiervoor moet dan een boete worden betaald in verhouding tot hoe lang de drempel is overschreden.

Het capaciteitstarief is dus een manier om energiezuinigheid en duurzaamheid te bevorderen. Op de lange termijn kan het ook zorgen voor een betere verdeling van energie en dat het netwerk geschikt is voor uitdagingen van de toekomst.

Welke merken plaatsen wij?

Wij zijn een merkonafhankelijke installatiepartner en kunnen dus ALTIJD het merk van uw voorkeur installeren.

Heb je zelf absoluut geen idee over welk merk aansluit bij jouw behoeften, geen nood, wij luisteren naar jouw verhaal en adviseren je graag in je zoektocht naar de laadoplossing op JOUW maat.

Het kan dus perfect zijn dat we een ander merk voorstellen om bij jouw werknemers thuis te plaatsen dan de laadpalen op jouw bedrijfsparking.

Ook hebben we ervaring met het plaatsen van snelladers op bedrijfsparkings en commerciële sites, ook hier hangt de voorgestelde laadoplossing af van de laadbehoeften van onze klanten.

Enkele A-merken die we plaatsen: Alfen, Smappee, Etrel, Wallbox, Blitzpower, Easee, Evonity, Hypercharger.

Wat is het voordeel van geïntegreerde DC-lekdetectie in een laadpaal?

DC-lekstroomdetectie van 6 mA in een laadpaal betekent dat de laadpaal in staat is om een elektrische lekstroom van minimaal 6 mA te detecteren en te voorkomen.
Dit is een belangrijke functie voor de veiligheid van de gebruikers en zorgt ervoor dat er geen ongewenste elektrische stroom uit de wallbox of laadpaal lekt.
Wanneer er een lekstroom wordt gedetecteerd, zal de laadpaal automatisch worden uitgeschakeld om verdere risico's te voorkomen.

Wanneer dit geïntegreerd is in de laadpaal, zorgt dit automatisch voor een lagere installatiekost want het is reeds in de laadpaal aanwezig en dient dus niet nog eens apart in de zekeringskast te worden voorzien.

Wat is een snellader en welk voordeel heeft dit ten opzichte van een gewone laadpaal?

De laadsnelheid van een lader wordt aangegeven in kW. 

Een publieke of een laadpaal thuis heeft meestal een vermogen van 11 of 22 kW in wisselstroom. Als er minimaal 43kW (gelijk)stroom doorheen gaat, spreken we over een snellader, de capaciteit kan zelfs tot 375kW gaan.
Let wel: de auto moet wel geschikt zijn om dit hoge laadvermogen aan te kunnen natuurlijk.

Wat is een semipublieke laadpaal?

Semipublieke laadpalen zijn laadpalen die wel publiek toegankelijk zijn, maar niet in de openbare ruimte staan. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein van een supermarkt. Het is met andere woorden mogelijk dat deze semipublieke laadpalen niet 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

Fiscale steunmaatregelen?

FISCALE STEUN VOOR LAADPALEN

Voor bedrijven:

Is je laadinfrastructuur vrij toegankelijk voor derden en wordt ze gevoed door "groene stroom", dan heb je als onderneming recht op een verhoogde kostenaftrek. Tot 31 maart 2023 is de installatie van laadpunten 200% aftrekbaar voor bedrijven.* Daarna daalt het aftrekpercentage tot 150% (tot 31 augustus 2024). 

Welke kosten komen in aanmerking?
Alle kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen en bekabelingswerken, … tot kosten van studies en expertise. Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig is (zijn) voor de werking van de laadstations komen in aanmerking.


Belastingsvermindering voor particulieren:

  • 45% voor wie investeert in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 maart 2023;
  • 30% voor wie investeert in de periode van 1 april 2023 tot en met en 31 december 2023;
  • 15% voor wie investeert in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024.

Het bedrag is beperkt tot € 1.750 per laadpaal en per belastingplichtige.

Vanaf 1 januari 2023 wordt deze beperking verhoogd tot € 8.000 per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation.

*indien er voldaan werd aan enkele voorwaarden. We adviseren je graag in detail over deze steunmaatregelen voor de installatie van laadpalen.

Wat is load balancing en wat doet de module?

Het voorkomt in de eerste plaats stroomuitval en overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. 

De module zal het verbruik in het gebouw continu meten en vergelijken met het totaal beschikbaar vermogen. De overgebleven stroom zal naar de laadpalen gestuurd worden. 

Het grote voordeel hiervan? De module zorgt ervoor dat het gecombineerd verbruik van de laadpaal en het gebouw niet boven de maximale capaciteit gaat. Dit vermijdt hoge pieken en speelt op die manier in op het capaciteitstarief, dat van toepassing is sinds 01/2023.

Hoeveel kost een laadpaal?

Laadpaal op maat van je budget en laadbehoeften

Een vaste prijs voor een laadpaal kunnen we niet op 1-2-3 geven. Daarvoor spelen te veel factoren een rol. We komen graag langs om een voorstel op maat van je bedrijf te kunnen uitwerken.

WAT BEPAALT MEE DE PRIJS VAN EEN LAADPAAL?

Tal van zaken, zoals gezegd, maar deze opsomming helpt je alvast op weg:

  • De snelheid van het laden: 3,4 kW, 7,4 kW, 11 kW of 22 kW
  • Het design van de laadpaal: behuizing in kunststof of in aluminium, eigen branding…
  • Individuele laadzuil (met 1 of 2 laadpunten) of laadstation gemonteerd op paal of aan muur
  • Plug & charge of identificatie via laadpas
  • Slim laden via load balancing
  • Socket of vaste laadkabel
  • De voorbereidende (elektriciteits)werken

Welke invloed heeft het gebruik van je laadpaal op het capaciteitstarief?

Onze wallboxen zijn volledig geconnecteerd met de elektriciteitsinstallatie via een load balancing module. Via deze technologie houden ze rekening met andere (grote) verbruikers in het gebouw en passen ze het laadvermogen aan. Zo krijgen de huishoudtoestellen bijvoorbeeld prioriteit.
Dergelijke intelligente laadinstallatie zorgt ervoor dat je niet onnodig oplaadt aan een te hoog vermogen.
Met de invoer van het capaciteitstarief vanaf 01 januari 2023 wordt het een must om “slim” te laden en zo de pieken in je stroomverbruik af te vlakken.

Maar don't worry, wij plaatsen ENKEL slimme laadpalen en geven je na de installatie graag nog enkele tips mee om het gebruik van het laadstation te optimaliseren. Zo verbruik je minder en dat is dan weer goed voor je portemonnee.

Wat is een bidirectionele laadpaal?

Dit is een laadpaal die de elektrische wagen kan opladen én ook de overtollige elektriciteit van het elektrisch voertuig kan sturen naar de laadpaal om te gebruiken voor andere doeleinden.  

Vanaf 1 januari 2023 is er een belastingsvermindering voor particulieren tot € 8.000 per laadstation en per belastingplichtige.

Vraag ons zeker naar deze mogelijkheden!

Is er stroomverlies bij het opladen van een EV?

Bij het opladen van hun EV vragen veel mensen zich af hoe het precies zit met de stroom die ze in hun auto laden. Komt alle stroom die uit de laadpaal komt, wel goed in de accu terecht of gaat er toch stroom verloren?

We leggen het graag even uit! 

Ons stroomnetwerk bestaat uit wisselstroom (AC), terwijl de stroom die we in onze accu opslaan, gelijkstroom (DC) moet zijn. Om de stroom geschikt te maken voor de accu van je EV dient deze een ware transformatie te ondergaan. We noemen deze transformatie 'omvormen'

EV-rijders met zonnepanelen zijn misschien al bekend met deze term, want bij de meeste zonnestroom systemen is ook een omvormer betrokken. Zo'n zonnepanelen-omvormer verandert de op het dak opgewekte gelijkstroom (DC) naar voor het stroomnetwerk geschikte wisselstroom (AC). De omvormers die zijn ontwikkeld voor het opladen van EV's werken precies andersom. Zij vormen de wisselstroom (AC) uit het stroomnetwerk om tot gelijkstroom (DC), die kan worden opgeslagen in de accu van de EV.

Bij een DC lader gebeurt dit omvormingsproces in de laadpaal, zodat de stroom die de laadpaal levert, geschikt is om direct in de accu te laden. Bij een AC lader gebeurt dit omvormingsproces in een in de auto ingebouwde omvormer. Dit is meteen ook de reden waarom opladen bij een AC lader langer duurt: de stroom moet immers eerst een transformatie ondergaan voor het kan worden opgeslagen in de accu.

Dit omvormingsproces klinkt ingewikkeld en als je er over nadenkt is het dat ook. De stroom ondergaat echt een behoorlijke metamorfose! Het is dan ook niet vreemd dat er 10 tot 20 procent van de geladen stroom gebruikt dient te worden om het omvormingsproces succesvol te laten verlopen. De stroom die de accu niet bereikt, wordt dus onder andere ingezet voor het aandrijven van de omvormer, maar ook voor het verwarmen of juist koelen van de accu tijdens de laadsessie. Dit om ervoor te zorgen dat deze minder snel achteruitgaat. De zogezegde 'verloren' stroom komt jou en je EV dus wel degelijk ten goede, maar is alleen minder zichtbaar.

Nu weet je precies waar die extra stroom naartoe gaat!

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x