Is ons elektriciteitsnet voorzien op al die elektrische wagens?

Een meer dan terechte vraag. Zeker als we weten dat er volgens de Europese Green Deal vanaf 2026 op de belangrijkste Europese wegen om de 60 kilometer snelladers moeten staan voor elektrische auto’s en om de 120 kilometer voor vrachtwagens en bussen. 

En hoewel dit alles bepaalde uitdagingen met zich meebrengt, zijn er absoluut oplossingen - én daaraan gekoppelde voordelen uiteraard -, die het elektriciteitsnet geschikt maken voor een grotere elektrische mobiliteit.

Laten we even kijken naar enkele belangrijke aspecten:

  • Flexibiliteit van het laadgedrag: Elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen op verschillende tijdstippen, waardoor het laden kan worden afgestemd op de beschikbaarheid van elektriciteit en waardoor de belasting van het netwerk kan worden gespreid. Het stimuleren van het laden tijdens daluren kan bovendienhelpen om de piekvraag te verminderen.

  • Tweerichtingsverkeer: Met technologieën zoals bidirectioneel laden kunnen elektrische voertuigen energie terugleveren aan het netwerk, waardoor ze kunnen fungeren als mobiele energieopslagsystemen. Dit kan helpen om de belasting op het netwerk te balanceren en hernieuwbare energiebronnen te integreren.

  • Smart charging: Slim laden maakt gebruik van geavanceerde technologieën en van communicatie tussen het voertuig en het elektriciteitsnet om het laadproces te optimaliseren. Dit omvat onder meer het laden op basis van de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen en de netbelasting, wat de efficiëntie en stabiliteit van het netwerk kan verbeteren.


Bijkomende oplossingen helpen mee om ons elektriciteitsnet te ondersteunen:

  • Netwerkversterking: Het elektriciteitsnet kan worden versterkt door het upgraden van de bestaande infrastructuur, het toevoegen van extra transformatorstations en het verbeteren van de distributiecapaciteit. Investeren in de uitbreiding en in de modernisering van het netwerk is essentieel om de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen.

  • Slimme netwerken: Het implementeren van slimme netwerken, ook wel bekend als smart grids, maakt gebruik van geavanceerde sensoren, communicatietechnologieën en automatisering om de vraag en het aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Slimme netwerken helpen met andere woorden om het netwerk efficiënter te maken en de belasting te beheren.

  • Energieopslag: Het gebruik van energieopslagsystemen, zoals batterijen op wijkniveau of grootschalige opslagfaciliteiten, kan helpen om schommelingen in de vraag en het aanbod van elektriciteit op te vangen en het netwerk te stabiliseren. Deze opslagsystemen kunnen ook worden gebruikt om overtollige elektriciteit op te slaan en later te gebruiken voor het opladen van voertuigen.

  • Hernieuwbare energie-integratie: Het bevorderen van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, draagt bij aan een duurzaam energiesysteem. Door elektrische voertuigen op te laden met hernieuwbare energie, wordt de CO2-uitstoot verder verminderd en wordt het elektriciteitsnet ontlast.

    Bij en voor dit alles is het belangrijk dat overheden, energiebedrijven én netbeheerders samenwerken om de nodige investeringen te doen en beleidsmaatregelen te implementeren die de ontwikkeling van een robuuste laadinfrastructuur en een veerkrachtig elektriciteitsnet ondersteunen. Het bevorderen van innovatieve oplossingen en technologieën speelt daarbij dan ook een cruciale rol.


Met de EV richting sneeuw en bergen

Het klinkt als een fantastisch avontuur! Het rijden met een elektrisch voertuig in bergachtig terrein en in de sneeuw kan een uitdagende en opwindende ervaring zijn.

8 tips om het rijbereik van je elektrische auto te vergroten

Ontdek onze tips voor een groter rijbereik

Waarom investeren in een laadpaal?

Ontdek de voordelen van een laadpaal

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x